Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma Közzététel dátuma
2015.04.28. 2015.05.04.

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma Közzététel dátuma
2015.09.30. 2015.10.01.

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma Közzététel dátuma
2015.11.30. 2015.12.02.

Amennyiben Ön nem kapott az elszámolásról szóló értesítő levelet, úgy annak alapvetően a következő oka lehet:

Hitelintézetünkkel kötött kölcsönszerződése az 58/2014. MNB rendelet 2. § (3a) bekezdése alá tartozó kölcsönszerződés, azaz forint alapú kölcsönszerződés, amely a tartozás teljes rendezésével megszűnt, és a futamidő alatt Hitelintézetünk nem emelt hiteldíjat. Ilyen esetekben elszámoló levél megküldése nélkül elegendő Önt a honlapunkon és az ügyfélfogadásra nyitva álló helységeinkben közleményben tájékoztatnunk arról, hogy nem volt egyoldalú kamat-, díj- és költségemelés szerződése tekintetében. (Az erre vonatkozó Közleményt megtalálja honlapunkon, az „Elszámolási és forintosítási információk” cím, a „Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről” alcím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztve.)

Forint alapú szerződések elszámolásával kapcsolatos Tájékoztató letöltése

Közlemény letöltése fizetési kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt forint alapú szerződésekkel kapcsolatban

Amennyiben kölcsönszerződésével vagy az elszámolással kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, keresse munkatársainkat kirendeltségeinkben, vagy hívja a (06-73)-570-931 telefonszámot, illetve írjon e-mailt az kozpont@szentlorinc.tksz.hu címre.

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 20/A.), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (73/570-936), illetve elektronikus úton (kozpont@szentlorinc.tksz.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.szentlorinctksz.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (kozpont@szentlorinc.tksz.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet

Hasznos információk

Hírek, tájékoztatók

Valuta és deviza árfolyamok

2017. szeptember 22.

Név Egység Vétel Közép Eladás
USD 1 252.52 258.99 265.46
CHF 1 259.54 267.57 275.60
CAD 1 203.06 210.42 217.78
GBP 1 341.36 351.92 362.48
DKK 1 40.15 41.65 43.15
SEK 1 31.35 32.52 33.69
NOK 1 31.90 33.23 34.56
AUD 1 197.21 205.43 213.65
JPY 100 222.09 231.34 240.59
EUR 1 302.14 309.89 317.64
Név Egység Vétel Közép Eladás
USD 1 256.92 258.99 261.06
CHF 1 265.43 267.57 269.71
CAD 1 208.74 210.42 212.10
GBP 1 349.10 351.92 354.74
DKK 1 41.32 41.65 41.98
SEK 1 32.26 32.52 32.78
NOK 1 32.96 33.23 33.50
AUD 1 203.79 205.43 207.07
JPY 100 229.49 231.34 233.19
EUR 1 307.41 309.89 312.37
Név Egység Vétel Közép Eladás
USD 1 255.63 258.99 262.35
CHF 1 264.09 267.57 271.05
GBP 1 347.34 351.92 356.50
EUR 1 305.86 309.89 313.92
CAD 1 207.69 210.42 213.15
NOK 1 32.79 33.23 33.67

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy naprakész információi legyenek szolgáltatásainkról, akcióinkról.

© Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet, E-mail: