Tájékoztatás a jelzálog fedezet nélkül nyújtott devizahitelek forintosításáról

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015. évi CXLV. törvény rendelkezései alapján a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 2015.12.09.-ig minden érintett adósa részére megküldte a forintra átváltásról és az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosításról szóló tájékoztatót, valamint a törvény rendelkezései alapján módosított kölcsönszerződést és az azzal összefüggő dokumentumokat.

Jelen közzététel időpontja: 2015.12.15.

A Takarékszövetkezet a jelzett dokumentumokat a kölcsönszerződés főadósa (első helyen nyilvántartott adósa) részére küldte meg. A további adósok (adóstársak), a kezes vagy a zálogkötelezett igazolható módon írásban kérheti a pénzügyi intézménytől, hogy részére a tájékoztatás másolatát küldje meg. A másolatra jogosult személy a másolat iránti kérelmét legkésőbb a tájékoztató levelek postára adására vonatkozó közzétételt követő 30. napig terjesztheti elő. Levélben történő kérés esetén a másolat kérése időpontjának a könyvelt küldemény postára adásának időpontját kell tekinteni. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány letölthető az alábbi linken.

A pénzügyi intézmény a másolatot az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül tértivevényes levélben küldi meg vagy egyéb igazolható módon adja át a másolatra jogosult részére. Tértivevényes levél esetén a megküldés időpontjának a másolat postára adásának időpontját kell tekinteni. A másolat kiadásához joghatás nem fűződik.

Az érintett fogyasztó a devizalapú kölcsönszerződések forintra átváltott, módosított szövegének kézbesítését követő 30 napon belül

Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet

a) igazolható módon írásban nyilatkozhat arról, hogy a szerződés módosítását nem fogadja el vagy

b) jogosult a szerződést díj-, költség- és jutalékmentesen igazolható módon, írásban felmondani.

Amennyiben a fogyasztó a szerződés módosítását nem fogadja el, nyilatkozatának egyértelműen tartalmaznia kell azt, hogy a szerződés módosításához nem járul hozzá. A fogyasztó a pénzügyi intézmény ajánlatának elutasításával vagy elfogadásával kapcsolatban jogfenntartással nem élhet.

Több adós (adóstársak) esetén az a) vagy b) pontban ismertetett nyilatkozatok megtételére adóstársak együttes, egybehangzó nyilatkozatával van mód.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy az adós – illetve több adós esetén valamennyi adóstárs együttesen – magasabb törlesztőrészlet vállalása mellett a szerződés futamidejének rövidítését kezdeményezheti. Amennyiben e kezdeményezésre a szerződés módosításra kerülő rendelkezéseinek kézbesítését követő 60 napon belül kerül sor, a módosításért semmilyen díjat vagy költséget nem számítunk fel.

Ha határidőben nem kapta meg a Törvény szerinti szerződésmódosításról szóló, valamint az azzal összefüggő dokumentumokat, vagy vitatja a szerződésből eredő követelés forintra történő átváltásának számítását, a kamat számítását vagy az új törlesztő részleteket tartalmazó táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, panaszt terjeszthet elő pénzügyi intézményünk felé. A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő.

Panaszát megküldheti postai úton (7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 20/A.), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (73/570-936), illetve elektronikus úton (kozpont@szentlorinc.tksz.hu). A panaszára adott, indokolással ellátott álláspontunkat tartalmazó válaszunkat a panasz kézhezvételét követően 60 napon belül küldjük meg.

Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet

Hasznos információk

Hírek, tájékoztatók

Valuta és deviza árfolyamok

2017. szeptember 22.

Név Egység Vétel Közép Eladás
USD 1 252.52 258.99 265.46
CHF 1 259.54 267.57 275.60
CAD 1 203.06 210.42 217.78
GBP 1 341.36 351.92 362.48
DKK 1 40.15 41.65 43.15
SEK 1 31.35 32.52 33.69
NOK 1 31.90 33.23 34.56
AUD 1 197.21 205.43 213.65
JPY 100 222.09 231.34 240.59
EUR 1 302.14 309.89 317.64
Név Egység Vétel Közép Eladás
USD 1 256.92 258.99 261.06
CHF 1 265.43 267.57 269.71
CAD 1 208.74 210.42 212.10
GBP 1 349.10 351.92 354.74
DKK 1 41.32 41.65 41.98
SEK 1 32.26 32.52 32.78
NOK 1 32.96 33.23 33.50
AUD 1 203.79 205.43 207.07
JPY 100 229.49 231.34 233.19
EUR 1 307.41 309.89 312.37
Név Egység Vétel Közép Eladás
USD 1 255.63 258.99 262.35
CHF 1 264.09 267.57 271.05
GBP 1 347.34 351.92 356.50
EUR 1 305.86 309.89 313.92
CAD 1 207.69 210.42 213.15
NOK 1 32.79 33.23 33.67

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy naprakész információi legyenek szolgáltatásainkról, akcióinkról.

© Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet, E-mail: